Nina Noreskär 1

Nina Ölund Noreskär

Stilla, allt du håller är blött

Norra konsthallen

25 januari - 22 mars

Skulpturala målningar som tillsammans bildar en större
installation och förankras i rummet.

Så brukar Nina Ölund Noreskär beskriva sitt arbete.
Hon arbetar på större och mindre tygstycken som från
utställning till utställning lever vidare och ändrar form
och färg beroende på rummets arkitektur.
Att installera målningarna i utställningsrummet är för henne
lika viktigt som måleriet som sker i ateljén. Installationen
visar spår av olika handlingar och tillvägagångssätt från
deras tillblivelse i ateljén där färg och verktyg används i
en balans mellan slump och kontroll.