Bild från Alexander Höglunds datoranimerade filmverk Adam, på bilden en naken figur i en trädgård

Grodregn

Norra konsthallen

12 september - 1 november

Följ med på en digital visning av utställningen. Länk till annan webbplats.

Konstverk bär på berättelser. Berättelser om det mirakulösa, det vardagliga, och det till synes obegripliga. Men vad betyder konstverks berättelser i en värld där sanning är relativ och där nyheter kan vara ”fake”? Kan konst verkligen vara begriplig och förklarande?
I Grodregn sammanförs konstnärer vars arbete utgår från ett intresse för berättande, ett berättande som ofta är allt annat än uppenbart. Samlingsutställningen bildar ett landskap av intryck vars innehåll belyser konstens inneboende mångfald. Grodregn är en plats utan självklara sanningar, en plats där utställningens berättelse slutligen skrivs av betraktarens upplevelse.

Deltagande konstnärer:
Magnus Bärtås
Rae-Yen Song
Alexander Höglund
Madeleine Andersson
David Sherry
Anna Slama & Marek Delong
Richard Krantz

Kulturcentrum Ronneby Konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i Regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.

Producerad med stöd av Konst i Blekinge/Region Blekinge