Utvalt

KONSTHANTVERK, SLÖJD & FORM I SKÅNE

Södra Konsthallen

15 juni - 1 september 2019

Utvalt i Skåne 2018 är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras för andra gången. Ansökan har varit öppen för alla som arbetar med hantverksdrivet skapande och med handgjord form. När ansökan stängde var 240 bidrag anmälda - av dessa har 29 verk valts ut och visas i utställningen.

Bakom verken står 38 deltagare, alla med anknytning till Skåne. En del är kända namn i sammanhanget, medan andra deltar i en utställning för första gången. Verken präglas både av nytänkande och ett stort hantverkskunnande som syns i det gestaltande arbetet.

Tre organisationer står bakom projektet Utvalt i Skåne; Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form Design/Center, som samarbetar långsiktigt för att stärka området och inspirera dess utövare.

Utvalt i Skåne utvecklas med stöd från Region Skåne.