Konst & Tid

Norra Konsthallen

26 januari - 24 mars 2019

Skulptörförbundets utställning Konst & Tid har lockat ca 50 av förbundets medlemmar från mellersta och södra Sverige till Kulturcentrum i Ronneby.

Konstnärerna kommer att visa upp en provkarta och ett
tidsdokument på vad svensk skulptur står idag. Skulpturer
i klassiska materialval som sten, lera, gips, trä, metall etc.
kommer att samsas med mera oväntade material och sammansättningar.
Konst & Tid är en utmanande titel på en utställning. Näraliggande
- ”spacetime” - är ett filosofiskt begrepp inom konstvetenskap,
men även antropologin. I sin grundläggande tolkning kan
man säga: Tiden speglas i konsten eller konsten speglar sin tid.
Tolkningen är betraktarens.
Skulptörförbundet består av 270 konstnärer. Deras verk på gallerier,
konsthallar samt i den offentliga miljön är till för oss alla. Skulpturen
i det öppna rummet är viktig, inte bara för att göra våra samhällen
vackrare. Den berättar om oss själva och vår tid, den ska ställa frågor
och få oss att tänka efter.
Skulptörförbundet vill väcka intresse för dagens mångfald i uttryckssätt,
material och metoder och fördjupa kontakten med omvärlden.
Vi vill utöka vårt engagemang i samhällsdebatten om stadsutveckling
och skulpturens roll i det offentliga rummet. Skulptörförbundet är
en ideell förening med yrkesverksamma skulptörer från hela Sverige.

Medverkande konstnärer:
Björn Jäderås, Helene Aurell, Pia Hedström, Thomas Qvarsebo, Corinne Ericson, Jill Höjeberg, Ingrid Enarsson, Ivana Machackova, Ditte Reijers, Monica Sandell, CarlGustav Torstenson, Ragnhild Alexandersson, Ulla Viotti, Anna-Karin Liedberg, Camilla Lothigius, Edita Rydhag, Christina Rosenkvist, Harry Loontjens, Lolo Funk Andersson, Atis Zarins, Marianne Hall, Mia Fkih Mabrouk, Peter Dewoon, Ulf Johnsson, Maud Spangenberg, Ann Carlsson Korneev, Viktor Korneev, May Lindholm, Ann Ahlbom Sundqvist, Kerstin Merlin Eriksdotter, Lotte Forsfält, Hiroshi Koyama, Thina Segerström, Pontus Ersbacken, Emma Ströde, Joze Strazar Kiyohara, Erik Åkerlund, Bitte Jonason Åkerlund, Lotta Smed, Nina Hedman, Lore Nynell, Erik Wennerstrand, Dascha Esselius, Noomi Engström, Carl Martin Hansen, Uwe Kersten, Yemisi Wilson, Rose Britten-Austin, Gunilla Larsén

Arrangerad av Ronneby Konstförening i samarbete med Kulturcentrum.