Målning av Jill Lindström

Jill Lindström

Före-ställningen

Södra Konsthallen

14 september - 3 november 2019

Jill Lindströms undersöker i sitt arbete hur kunskap
och idéer skapas och förmedlas.

I Jill Lindströms arbete undersöker hon hur kunskap
och idéer skapas och förmedlas. I arbetet med installationer,
skulptur, målning, video och text tänjer hon
på materialens möjligheter och ifrågasätter etablerade
system. Allvar, humor och slump spelar lika stor roll.
På Kulturcentrum i Ronneby kommer hon att visa verk
under titeln ”Före-ställningen”, där ordets dubbla
betydelse står i centrum. Samtidigt som hon erbjuder
konkreta föreställningar i form av videoprojektioner för
hon även ett samtal om hur vi föreställer oss världen
och var dessa tankar kommer ifrån.

Motiven på de kulissartade målningarna är hämtade från
muséum och historiska platser. Jill har sin ateljé på
Konstepidemin i Göteborg.