Svartvit bild på en stol i en trädgård, med färgkarta under

Gertrud Alfredsson & Anna Brag

Föreställningen om Sveriges trädgård

Galleriet

15 juni - 1 september 2019

Föreställningen om Sveriges trädgård handlar om trädgården som fysisk och mental plats, en plats för eftertanke och rekreation, för uppmärksamhet och närvaro. Vem har tillträde till trädgården?

Utställningen är del av det mer omfattande projektet Föreställningar, som påbörjades 2015 som ett samarbete mellan Gertrud Alfredsson och Anna Brag.

Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och för att skapa rumsliga berättelser kring aktuella teman och vardagsfenomen.

Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp "eventualization", som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”.

I samband med Föreställningen om Sveriges trädgård har allmänheten bjudits in till en serie workshops på olika platser i Blekinge, i Ronneby, Farabol och Torhamn, där vi tillsammans tittat på och målat landskapet och färgerna som omger oss. Projektet har sträckt sig över ett helt år och gett oss möjlighet att iaktta årstidernas färgskiftningar i naturen.

Genom att rikta uppmärksamheten på trädgårdens färger, på idén om naturen och landskapsmåleriet, sätter Föreställningen om Sveriges trädgård fokus på trädgården som fenomen; som plats för rekreation och som mötesplats, på frågor som rör tillhörighet och hemkänsla.

Projektet genomförs med stöd av Region Blekinge