Today I died - Jacob Taekker

Galleriet

27 januari - 1 april 2018

På ytan ser Today I Died ut som en typisk shoot'em up. Beväpnad med en ljuspistol förväntas besökaren/spelaren döda den avatar som materialiseras på skärmen. Det finns dock en hake eller två. Ett: karaktären är en 3D-modell av danska konstnären Jacob Taekker (född 1977), två: det digitala alter-egot dyker upp igen efter att ha blivit skjuten. En räknare på skärmen visar antalet dödsfall. Skärmen fylls snart av identiska lik. En lekfull allegori över reinkarnation? En kommentar om virtuell död? En reflektion över spelets banalitet? En hyllning av de konstgjorda kropparnas ihärdighet? Ett skämt om Super-Egots högdragna närvaro?

On the surface, Today I Died looks like your typical shoot'em up. Armed with a light gun, the visitor/player is expected to kill the avatar that materializes on the screen. However, there's a catch. Actually, two. One: the character is a 3D model of the Danish artist, Jacob Taekker (born 1977). Second, the digital alter ego keeps reappearing after he has been shot. A counter on the screen shows the number of deaths. The screen is soon filled with identical corpses. A playful allegory of reincarnation? A commentary of virtual death? A reflection on the sheer stupidity of gameplay? A celebration of the persistence of on-screen simulated cadavers? A joke on the overbearing presence of the Super-Ego ?