Janolof Bengtsson

Där jag rör mig

Södra Konsthallen

17 november 2018 - 13 januari 2019

Mitt arbete syftar till att utvidga och fördjupa förståelsen för människokroppen, detta vårt eget personliga ekosystem.

Janolof Bengtssons måleri får sin inspiration från skogen och det småbrutna bohuslänska landskapet, som han dagligen på sina promenader registrerar och rapporterar till oss via sitt måleri i ateljén.
Han har vänt havet ryggen och arbetar istället med skogens mystiska rum. Han bearbetar den natur han dagligen rör sig i och bilderna är mer ett sinnestillstånd än verklig natur. Abstrakta, romantiska, andliga. Någon gång på gränsen till realistiska målningar med en förtätning som bevarar den mångtydiga tolkningen.
Jan Olof Bengtsson är född i Borås och bosatt och verksam som bildkonstnär i Hunnebostrand. En specialutbildning vid Konstindustriskolan i Göteborg 1970 – 74 resulterade i att han blev målare istället för industridesigner. Han var länge ordförande i KKV, Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän, periodvis lärare vid Gerlesborgsskolan och har de senaste åren arbetat som konstkonsult åt Västra Götalandsregionen.

Han jobbar med offentliga utsmyckningar och är representerad i Uddevalla, Göteborg, Statens konstråd och i ett flertal landsting och kommuner.
Arr. Ronneby konstförening.