Figurinens Återkomst

Curator Dennis Dahlqvist

Södra Konsthallen

15 september - 4 november 2018

Under de senaste åren har figurinen gjort en överraskande comeback i kulturens finrum efter ett halvt sekel i skamvrån. Flera av våra mest framgångsrika konsthantverkare och konstnärer skördar numera stora framgångar med sina figuriner - figurinen har helt enkelt blivit hip igen.

De nutida konstnärerna/formgivarna som medverkar i utställningen är Frida Fjellman, Joakim Ojanen, Per B Sundberg, Alexander Tallén, Année Olofsson och Ludvig Kristoffersson. Utställningen Figurinens återkomst är uppdelad i nio olika tematiska avdelningar som fördjupar förståelsen kring figurinen som fenomen. Grundtesen är att figurinen - precis som konsten – speglar sin samtid. Utställningen handlar även om samlandet och vårt behov av saker som vi uppfattar som vackra och tilltalande, t.ex. har det oemotståndligt gulliga spelat en viktig roll i figurinvärlden alltsedan 1700-talet och Meissens keruber. I figurinvärlden ryms också allt det som den moderna, rationella människan inte tror på längre – tomtar, troll och andra väsen som fauner och sjöjungfrur. Utställningen Figurinens Återkomst är sammanställd av Dennis Dahlqvist.