Dea Svensson

Galleriet

Dea Svensson - Det är hit man kommer när man kommer hem

22 september - 4 november 2018

Vad gör man när man längtar hem till en skog som inte finns kvar? Rummet är en glänta. Varje teckning är ett träd, ett minne, en historia.

Det är hit man kommer när man kommer hem

Vi säger ofta: -Nu åker jag hem! Ofta med en speciell betoning och värme i rösten: - Nu åker jag hem! Men var och vad är ett hem? Vår nuvarande boning eller tidigare platser som fortfarande lever inom oss? Dea Svenssons konstnärskap rör sig i ett fält mitt emellan fiktion och dokumentärt berättande.
Genom utställningen Det är hit man kommer när man kommer hem får betraktaren ta del av hans högst personliga process. Minnet av skogen och barndomens platser är utgångspunkt i en både terapeutisk och konstnärlig forskningsresa. Är hemma fortfarande hem? Finns hemkänslan bland verkliga minnen eller är de efterkonstruktioner och drömmar? För att få klarhet återvänder han och utforskar barndomsplatser, låter dem bära sin historia och specifika berättelse. Utforskandet genererar ett antal teckningar där tuschets skarpa svärta förstärker gläntornas tomhet och trädstammarnas staketliknande formationer. Detaljrikedomen och exaktheten associerar starkt till äldre böckers objektiva illustrationer.
Men Dea Svenssons teckningar för oss också rakt in i sagornas mystiska värld där träden med sina armlika grenar, öppna barksår och bligande näverögon upplevs som gamla vänner vilka fortfarande besjälar skogen. Han låter personliga minnen smälta samman med platsen de en gång tillhört och bli ett. Ett universum där tiden står stilla och vinden uteblir. En plats att kalla hem.

Dea Svensson f. 1980 är uppvuxen i Eringsboda och har sedan utbildningen på Malmö Konsthögskola 2005-2010 arbetat inom olika konstnärliga uttryck. Dock återvänder han alltid till tecknandet, tuschteckningar som solitärer eller i kombination med skrivna berättelser.

Annelie Tuveros