Vång - Fotokonst, Arkeologi, Landskap

17 juni - 3 september

Tänk dig att du går in i ett arbetsrum
Där jobbar arkeologer, landskapsarkitekter och fotografer
Några påstår att Vång är Sveriges viktigaste arkeologiska plats.

 Konstnärers tolkningar lyfter fram nya berättelser om Johannishusåsen och den arkeologiska fyndplatsen i Västra Vång. Nu när järnålderns maktcentrum grävs fram i Västra Vång kan det vardagliga livet längs Johannishusåsen förändras.

De arkeologiska spåren har förbryllat arkeologerna men även väckt intresse utanför den arkeologiska världen.

I utställningen Vång finns information om landskapet längs Johannishusåsen, om de arkeologiska utgrävningarna i Västra Vång och visuella berättelser från gästande konstnärers besök på en för dem främmande plats.

Utställningen visar valda studentarbeten från mastersprogrammet i fotografi på konsthögskolan NABA i Milano, mastersprogrammet i fotografi på konst och arkitekturhögskolan IUAV i Venedig samt från kandidatprogrammet Arkitektur, visualisering & kommunikation på Urbana studier, Malmö högskola. Studenternas arbete visas tillsammans med nya verk av fotograferna och konstnärerna Gerry Johansson, Stefano Graziani, Allegra Martin, Giuliana Racco, Maki Ochoa och Pietro Migliorati.

Kulturcentrums enhetschef Kirsti Emaus som drivit att historien om Vång ska kommenteras och beskrivas av konstnärer säger: ”Konstnärer och arkeologer delar intresset för materiell kultur. Men konstnärer beskriver de arkeologiska fynden ur ett nytt perspektiv. När fotografiet berättar om föremålen från Vång så kommer de till liv. Genom de här fotografernas berättelser lyfts historierna om landskapet och arkeologin till en ny nivå.”

Utställningen är ett samarbete mellan Kulturcentrum i Ronneby, Blekinge museum samt svenska och italienska universitet har resulterat i en spännande fotografisk utställning som på olika sätt närmar sig landskapet kring fyndplatsen i Västra Vång.

Landskapsarkitekt Sabina Jallow som producerat och samordnat utställningen berättar: ”Plötsligt blir det angeläget att undersöka och dokumentera hur det återfunna förflutna förändrar dagens landskap och de människor som lever och verkar där. Med fotografiet och fotografernas hjälp kan samtal föras och strategier formuleras. Fotografi blir ett undersökande och dokumenterande verktyg, men också ett sätt att kommunicera. I utställningen stöter värden och visioner från olika yrkesgrupper samman.”