Temporary Islands

17 september - 6 november

Temporary Islands

Anton Krohn & Daniel Peterson

Utställningen Temporary Islands är en samling spår av möten och experiment utförda tillsammans med Östersjön. Installationen kan ses som ett seminarium där seminariedeltagarna diskuterar, utmanar och leker med mening, gränser och materialitet. Deltagarna i detta seminarie är inte bara mänskliga utan också marina såväl som teknologiska.
Temporary Islands utgår från tanken att mening och material hela tiden konstitueras och omformuleras i dynamiska flöden av manskliga och icke-mänskliga agenter. Tillsammans med detta teoretiska ramverk blir Östersjön närvarande, flödande och meningsbyggande i instalationerna.
Samarbetet mellan Daniel Peterson och Anton Krohn tog sin början under ett examensprojekt våren 2015 och har sedan vidareutvecklats till att bilda Temporary Islands.