Mare Balticum

17 september - 6 november

Mare Balticum - Åsa Stjerna

Ett soniskt porträtt av Östersjön

Mare Balticum är en konstnärlig gestaltning av Östersjöns soniska undervattenslandskap.

Ljudinstallationen baseras på ljudinspelningar från ett vetenskapligt projekt, Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape som mellan 2014 och 2015 mätte mänskligt genererat ljud i Östersjön. Genom trettioåtta undervattensmikrofoner utplacerade på trettioåtta olika platser i Östersjön spelades ljud in exakt samma tid varje timme och varje dag under ett års tid.

I Mare Balticum har fragment av detta omfångsrika material sammanfogats till ett synkroniserat porträtt av Östersjön så som det framträdde samtidigt på olika platser under olika tidpunkter, under ett år. Från Bottenhavet i norr till Öresund i söder, från Estlands kust i öster till Danmarks skärgård i väster, stegar sig verket fram genom timmar och månader.

Marint liv, naturens krafter och den ständiga närvaron av mänskligt genererat ljud – det knappt förnimbara och det som överröstar och tystar ner – sammanstrålar i verket sida vid sida. På detta sätt görs den hela tiden föränderliga plats vi kallar Östersjön perceptuellt erfarbar och låter en sonisk politik skönjas. Uppförd i Norra konsthallen, representerar varje högtalare en specifik plats i Östersjön där ljudupptagningar gjorts. I installationen tonar platserna in och ut i varandra och skapar sammantagna en geografisk koreografi som bjuder in besökaren att vandra från plats till plats.

Vetenskaplig koordinator: Peter Sigray, EU/Life+-projektet BIAS: Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape

Tekniskt koncept: Manfred Fox

Programmering: Andre Bartetzki

Curator: Torun Ekstrand

Om konstnären

Åsa Stjerna arbetar med ljud och lyssnande i sin konstnärliga praktik. Genom hennes platsspecifika ljudinstallationer utforskar hon platsers oftast dolda bakomliggande historiska, sociala och politiska strukturer och gör dessa förnimbara.

www.asastjerna.se