Per Serre måleri

12 september - 8 november

Per Serre
Måleri

Mitt Bildmåleri med landskapet som inpirationskälla

Upplevelsen av ett landskap är och förblir mycket personligt. Det som våra sinnen uppfattar bearbetarvi mentalt till någon form av känslor som vi efter behov uttrycker oss olika inför.

Det jag upplever och försöker bevara, av alla varierande landskap, är nog i första hand färgharmonierna. Formen på landskapet får en sekundär betydelse. Fysiskt stora dramatiska landskap är givetvis också spännande och inspirerande men det blir ändå färgernas harmonier som startar bildprocessen. Följden blir att formspråket får en sekundär betydelse i bilden. Min förhoppning är dock att bilden lämnar ett utrymme för betraktarens fantasi, utifrån sina egna referenser. Alltså varje färgfält och valör får bli en symbolisk attraktion för sinnet och som förhoppningsvis väcker liv i någon tidigare härlig upplevelse för betraktaren.
I utställningen på Kulturcentrum visas de senaste årens måleri.
Per Serre