LG Lundberg Nedslag 3

13 juni - 30 augusti

LG Lundberg

Nedslag 3

LG Lundbergs konstnärskap sträcker sig över ett halvt sekel, och som få andra samtida konstnärer har han visat på en enastående förmåga att ständigt förnya sig. Idag ses han som en av Sveriges mer betydelsefulla målare. Nedslag 3 är ingen retrospektiv utställning. Istället presenterar utställningen ett i allra högsta grad levande konstnärskap där konstnärens tidigare perioder fortfarande utgör en grund för det dagliga arbetet i ateljén. Utställningen är indelad i tre sektioner.

Den första delen av utställningen utgörs av verk från 60-talet. Det gemensamma för dessa bilder är att de ställer frågan om vad en bild egentligen är för något, och vad den representerar? Motiven är nästan uteslutande andra bilder eller fotografier. Målningarna är tillkomna då den massmediala bilden expanderade och den moderna marknadsföringen gjorde sitt inträde i Sverige. Något som LG Lundberg själv fick möjlighet att vara en del av då han vid denna tid arbetade på en av Sveriges pionjärbyråer.

Stängselperioden (1973 – 1979) utgör idag ett av de mest signifikanta måleriprojekten inom konceptkonsten. Det är ett motiv - ett Gunnebo stängsel - som ständigt återupprepas i skiftande format. Till denna period får man även räkna några objekt och multiplar.  

Den tredje delen i utställningen utgår från var LG Lundberg står idag. Till synes ofta ett landskapsmåleri, men även här handlar det mer om bilden av landskapet, snarare än att landskapet i sig utgör ett motiv. Det förekommer även andra motiv, som interiörer, där några motiv är återkommande från 60-talet, som ateljén.

LG Lundberg är född 1938. Han bor och arbetar i Stockholm och på Smådalarö. Han har en diger utställningslista bakom sig och finns representerad på flera konstmuseer i Sverige, inklusive Moderna Museet och Magasin III. LG Lundberg deltog i Carnegie Art Award 2014 och har röstades fram till publikens val.

Martin Schibli