Ad infinitum...det tar aldrig slut

28 mars - 24 maj

Ad infinitum - det tar aldrig slut

Ulvi Haagensen

I utställningen Ad infinitum utforskar Ulvi Haagensen idén om rutin. Hon är intresserad av "oviktiga" arbetsuppgifter och arbeten, antingen som oavlönat arbete i hemmet , eller lönearbete utanför hemmet. Rengöring och hushållsarbete är i allmänhet en osynlig "konst" som bara märks när det inte har gjorts. Varför gör vi detta jobb dag efter dag - för kärlek, pengar, en känsla av plikt eller för att det förväntas av oss? Hur påverkar det oss om uppgiften är undervärderad av andra eller av oss själva?

Ulvi Haagensen arbetar med teckning, installation och skulptur och hennes teman handlar om att utforska ansvar och plikt, personlig frihet, sociala normer och gränser.

23 - 24/5 lördag-söndag Performance

Konstnär Ulvi Haagensen i rollen som städare vill inte att hennes arbete ska förbli osynligt. Under konsthallens öppettid kommer hon att rita på golvet och alla är välkomna att delta.

www.ulvihaagensen.weebly.com Länk till annan webbplats.