Två målare i samtal - Yvonne Jeppsson och Angelica Kristenson Aurelius

29 mars - 25 maj

Vi träffades på Konsthögskolan 1980, och delade ateljé där. I alla år har vi sedan alltid haft kontakt och fört samtal om vår konst och våra livs vedermödor. Att ställa ut tillsammans är en följd av denna dialog

   Yvonne Jeppsson:

Mina inspirationskällor är de gamla klassiska mästarna som: Delacroix, Rembrandt, Velasquez, Vermeer, Picasso och Matisse. Dessutom har det kinesiska tuschmåleriet och kalligrafin lärt mej ett viktigt förhållningssätt i arbetet. Har tecknat mycket modell, landskap och stilleben. Allt detta ligger som ett ”ordföråd” i det undermedvetna när jag improviserar mej fram på duken.

Angelica Kristenson Aurelius:

Jag målar levande ansikten för att det är svårt. Mina modeller bruka sitta för mig tre dagar i följd, cirka en timme varje gång. Detta ställer krav på min koncentration och närvaro. Jag ändrar inte, utan det får bli som det blir. För det mesta blir det lite fel. Det är målningarna från Fayum samt Velázquez's och Alice Neel's konst som griper mig mest.