Spår av Shibori - a sence of belonging

13 september - 2 november

Spår av Shibori - a sence of belonging

Varmt Välkomna att känna på materialet textil som form, upplevelse och rumslighet!

Plenitude är samlingsnamnet för en serie utställningar och samarbeten mellan
bild- och formkonstnärer från Sverige och Japan. Det gemensamma för de medverkande är att de i sina konstnärliga praktiker på olika sätt och i olika grad arbetar med eller förhåller sig till begreppet Shibori. Ursprungligen är Shibori ett traditionellt textilt japanskt hantverks- och formbegrepp, med betydelser som vrida, pressa, knyta och dra åt, men används idag även som ett samlande internationellt paraplybegrepp som betecknar såväl uttryck som teknik. Shibori inbegriper en mängd olika sätt att färga, mönstra och tredimensionellt forma textila material eller att transformera dem i mer konceptuell bemärkelse. 

I utställningen Spår av Shibori - A Sence of Belonging, presenterar vi ett taktilt möte mellan material, teknik, ljus och ljud. Ett möte där den svenska och japanska praktiken i samhörighet följer ett gemensamt spår - att undersöka begreppet Shibori.

Curatorer: Sara Casten Carlberg och Elsa Chartin i samarbete med Ronneby Kulturcentrum. Deltagande konstnärer: Sara Casten Carlberg, Elsa Chartin, Eva Davidsson, Eva Lagnert, Eva Marmbrandt, Åsa Pärson, Anita Swahn, Chie Sakai, Sachiko Teramura, Yuh Okano, Yuko Umeda, Takumi Ushio,
Ljudverk av Kim Hedås