Hållbart

25 januari - 16 mars

Anna Kraitz
Mats Theselius
Rolf Hanson

Vår ambition är att arbeta med formgivare och konstnärer som är medvetna om vad som är kvalitet opåverkade av kortsiktigt mode. Kvalité ska inte i första hand mätas i hur styrkan i fogar är limmade och liknande. Nej, kvalité vill vi ska mätas på ett allsidigare sätt varav den visuella aspekten är den viktigaste. Våra produkter ska tåla ögats slitage.

Sven Lundh, Källemo