Arvid Nilsson 1914 - 1981

13 september - 2 november

Arvid Nilsson  1914 - 1981

Tecknare - målare - träsnidare
Atomkonstnären

Arvid Nilsson fick uppdrag av AB Atomenergi i Stockholm att utföra perspektivteckningar under åren 1956-1969. Uppdraget utvidgades snart till att även inbegripa porträtt och monumentalmålningar i konferenssalar och matsalar. Flera av de tidiga atomkraftverken i Sverige har skildrats av Arvid Nilsson. Väggmålningar som associerar och symboliserar människan inom forskningen om atomenergin och dess framtid.

Målningar finns bl.a. vid AB Atomenergi i Stockholm, ASEA Atom Västerås, Ågesta, Studsvik m.fl. Målningarnas storlek c:a 6 x 2m

Utbildning: Otte Sköld målarskola och konstakademien i Stockholm,
Grande–Chaumiére et Collarossi i Paris.
Utställningar: Paris, Nucle Art i Washington, San Francisco California, Canvas, Berlin, Deuville, Biaritz, Moderna Museet och Liljevalchs i Stockholm, Malmö, Växjö, Härnösand, Karlskrona m.fl. (Se vidare i Biografisk handbok, Svenska Konstnärer).
Arvid Nilsson placeras i den krets av konstnärer som Albin Amelin och Sven X:et Erixon.