Vi och ni som undrar varför

16 november - 12 januari

Vi och Ni som undrar varför

Nanaka Adachi, Ida Andersson, Klara Berge, Anni Foglert, Elina Nilsson, Kristina Skantze

Vi växte upp på olika platser, allt från Umeå till Ronneby till Tokyo. Blickandes både bakåt och framåt tar vi vår textilkonst till de platser vi kommer ifrån.

Vi och ni som undrar varför

är en utställningsturné med sex textilkonstnärer som tillsammans söker upp sina olika uppväxtorter. Turen har kommit till Anni Foglerts hemtrakter och den 16:e november öppnar utställningen på Kulturcentrum i Ronneby. Rumsliga skulpturer, textila kroppar och installationer, projektioner, porträtt och skuggspel kommer att ta plats i lokalerna.


"Vi är sex olika konstnärer med individuella uttryck och arbetsmetoder, men alla har vi dragits till textilen som konstnärligt uttrycksmedel. Kanske för att textilen aldrig är ensidig. Dess egenskaper lämpar sig för såväl det tvådimensionella som det skulpturala och rumsliga. Den kan bli kompakt eller skir, tung eller lätt – samtidigt. Möjligheterna i det minutiöst detaljrika är lika många som de monumentalt uppförstorade. Det snabba lika tillåtet som det långsamma."

De deltagande konstnärerna är Nanaka Adachi, Ida Andersson, Klara Berge, Anni Foglert, Elina Nilsson och Kristina Skantze. De intresserar sig för olika rumsliga förutsättningar och funderar kring platsers betydelse. Genom att turnera till sina uppväxtorter får de möjlighet att möta betraktare från varierande bakgrund och sammanhang och att arbeta i olika typer av rum.


På Kulturcentrum gör Vi och ni som undrar varför sin tredje utställning. Utöver de deltagande konstnärernas verk kommer ett kollektivt broderi, resultatet av en workshop som hålls på plats, att visas. Utställningen avslutas med ett publikt samtal mellan de sex konstnärerna och textilkonstnären Annika Ekdahl den 11:e januari 2014.

Läs mer om utställningsturnén och medverkande på:

viochnisomundrarvarfor.tumblr.com