Övergångsställe

7 september - 3 november

Övergångsställen

Monica Larsson, Jan Albert Carlsson, Peter Kinny, Susanne Nygårds

Många av oss passerar dagligen de vita strecken och trafikskylten där det är meningen att vi på ett säkert sätt ska ta oss från den ena sidan av vägen eller gatan till den andra. Vi väntar. Kanske studerar omgivningen, medtrafikanterna eller räknar ner sekunderna till det att vi kan komma vidare på vår färd. Vid de obevakade strecken krävs mer uppmärksamhet och försiktighet av oss som vill passera över. Övergångsställen finns där, oftare i stadsmiljön än på landsbygden för att underlätta för de mer långsamma i trafiken.

I en konstnärlig kontext i utställningen Övergångsställe, vill vi ta reda på om vi möts i det randiga, den tjocka vita färgen, som lyser upp den mörka gatan, eller om vi strävar åt olika håll i det konstnärliga uttrycket. Här har övergångsställe blivit en poetisk metafor för övergångar och passager. I utställningen har det fått ett konkret uttryck genom ett centralt byggt rum där de konstnärliga uttrycken möts och blandas till nya associationer.

Under sista året har vi mötts i varandras ateljéer och samtalat om den poetiska bärkraften i våra respektive uttryck och hur de förhåller sig till varandra. Ordet Övergångsställe har vuxit från en enkel bild med några streck till personliga tolkningar där passager och övergångar kan vara allt ifrån glappet mellan stad och land, skillnaden i vild natur och odlad trädgård eller till och med den fina skiljelinjen mellan livet och det som eventuellt kommer därefter.

I utställningen har vi dels vår egen plats i rummet där det personliga uttrycket får fritt spelrum i stora målningar, små teckningar och installationer. Runt det centralt byggda rummet vrider sig övergångarna och krockar eller samsas för att fördjupa det poetiska i tanken. Här omsluter de det inre rummet där en djupt personlig men även allmänmänsklig scen tar plats.