Ett skeppsvrak i Ronneby skärgård

Danske kungens skepp

Hösten 2001 och 2002 utfördes marinarkeologiska undersökningar av ett vrak norr om Stora Ekön i Ronneby skärgård. Vraket dateras till 1480-talet. Det vilar på knappt 10 meters djup med lätt slagsida åt styrbord. Det som syns av vraket är akterstäven och några av babordssidans spant. Skeppet är det äldsta kravellbyggda fartyg som hittats i nordiska farvatten.

Gribshunden eller Griffen

Fynd som delar av kanoner och ringbrynjor tyder på att skeppet varit utrustat för strid. Man har även hittat djurben, laggkärl, och glas. Nio kanonlavetter och skeppets gångspel bärgades.

Historiska källor tyder på att det kan vara det danska kungliga skeppet "Gribshunden" eller "Griffen" som ligger på havsbotten. I krönikorna skildras att kung Hans gjorde en resa till riksmötet i Kalmar 1495. Han ville genom förhandlingar åter samla de nordiska rikena under en union och en unionskung. Ett av fartygen som strävade mot Kalmar var "Gribshunden" som anges som huvudskepp. När skeppet kom till Ekön bröt en eldsvåda ut ombord och skeppet sjönk. Adelsmannen Tyge Krabbe som var med på resan berättade att många adelsmän och "fattiga karlar" omkom i lågorna.

Utställningen visar fynden som bärgades och hur de kan tolkas. Även en film från vrakplatsen visas. Utställningen är producerad av Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum och Kulturcentrum i Ronneby med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Blekinge.

Den marinarkeologiska undersökningen utfördes av Kalmar läns museum på uppdrag från Länsstyrelsen Blekinge.