Undrien

21 januari - 18 mars


En fantastikutställning för barn och alla undra av Magnus Lönn
  

Utställningen U N D R I E N kretsar kring språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Det kan vara en liten förskjutning, en felande länk, en oväntad bokstav i ett bekant ord som ger tankarna ny fart och riktning. Utställningen söker efter fantasins och språkets möjligheter att omskapa. Kan jag hitta till mina egna ord bakom vardagens nötta klyschor? Kan jag genom att ”bråkstava” ta mig bortom språkets klichéer?   

Kanske är orden våra bästa fantastikredskap. I sällskap med dem kan vi röra oss fritt  genom det avlånga landskap som löper genom hela U N D R I E N och heter ”Trottoarien”. Där finns otaliga fynd av högt och lågt  som manar till lust att ge namn och att bestämma vad det är eller kommer ifrån. Vad är detta? Var har det suttit? Kan jag ha det till något. Är det början till något jag vill hitta på? Har det ett namn? Har det kanske en historia?