Under Skalet - i dialog med lera, Annika Smedjebäck

16 juni - 2 september

Under Skalet - i dialog med lera

Annika Smedjebäck

Annika Smedjebäck är född och uppvuxen i Växjö. Sin konstnärliga utbildning fick hon på Konstindustriskolan vid Göteborgs universitet med inriktning Keramisk Konst. Flyttade till Blekinge och Johannishus 1986 och har haft keramikverkstad där sedan dess.
Annika tillverkar bruksföremål för vardagsbruk, keramiska objekt men har också gjort ett flertal offentliga utsmyckningar för landstinget, bl a på lasarettet i Karlskrona och Karlshamn. Hon är sedan många år tillbaka pedagogiskt verksam i Ronneby kommun.

”Skal - snäckskal, bönskal, fröskal - de berör mig.

Det blir ett samtal - ett samtal under mitt eget skal, om det bestående och det förgängliga om styrka och skörhet. Jag bjuder in leran i samtalet och vi talar vidare - väntar på varandras svar. Formerna utvecklas under samtalets gång, i tänkandet, i görandet. Intuitivt växer formerna fram, jag har berört dem förut men de tar nya vägar, in i något nytt. Det blir små serier med samma tema, små familjer som hör samman - och de talar med varandra”.