Inuti XL

Inuti XL

Ateljé Inuti är en arbetsplats för konstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar inom autismspektrumet. Våra lokaler ligger i Electrolux gamla fabriksbyggnader på Lilla Essingen, mitt i Stockholm med en fantastisk utsikt över Riddarfjärden.
Vi ser detta som ett fint tillfälle att visa upp de mångfasetterade och spännande bilduttryck som ryms i vår verksamhet. Vi som arbetar som handledare har hela tiden tyckt att dessa bilder bör lyftas fram. Denna utställning är en utmaning för konstnärerna och handledarna då vi jobbat mot ett gemensamt mål. 

Idén är enkel – att arbeta i stort format. Hela tiden med en lyhördhet för det subtila. Här försöker vi visa varje individ på sitt största sätt.
Vi vill smitta publiken med den frustande arbetslust som finns på Inuti .
Några av konstnärerna har arbetat med stora bilder och skulpturer direkt – en del har valt att sätta ihop sina verk till ett större. Tjugofem konstnärer deltar i utställningen med olika tekniker - måleri, teckning, skulptur, collage och textil. Den röda tråden i utställningen är att vi lyfter fram var och ens personliga uttryck i stort format.

www.inuti.se Länk till annan webbplats.

{YouTube}