Between Matter - Agneta Andrén

24 november - 6 januari

Between Matter

Agneta Andrén

Agneta Andréns måleri är storslaget i alla bemärkelser. Där finns en slags påstridig medvetenhet som man inte så ofta ser idag, men ändå så nutida som något kan vara i dag. Hon har delat sitt fria konstnärskap med perioder som scenograf och lektorat i visuell gestaltning. Hennes för­trogenhet med serie- och mangatecknandets dramaturgi är uppenbar. Det kollektivas, en samling indi­vidualiteters, rätt att uttrycka sig i samhället vär­nar hon. Agneta Andrén söker stöd i en av sina husgudar inom filosofin, den svårbegriplige frans­mannen Gillis Deleuze (1925-1995), som hyllar konstens uttrycksmedel. I musiken och i måle­riet finns flöden, skilt från subjekt- predikat-tänkandet, som beskriver hur tank­arnas rörelser egentligen är. Agnetas konst luckrar upp i filosofins stenhårda mylla. Between Matter leker med mång­tydigheten i ordet ”matter”, vars betyd­else sammanhanget avslöjar.

http://www.agnetaandren.com Länk till annan webbplats.