Malena Karlsson & Jeanette Schäring

 Lilla Konsthallen
11 juni - 28 augusti


EPHEMERA and a bittersweet sadness at their passing

Textilmaterial i omvandling
Jeanette Schäring och Malena Karlsson 

Jeanette Schäring arbetar företrädesvis med textila skulpturer. Materialet tar hon fram genom naturliga färgningsprocesser för textil. Hon färgar och målar med växter och mikroorganismer, långsamma processer där både slumpmässig aktivitet och kontrollerad ger spår av mönster och färg. I sitt arbete kombinerar hon ofta uråldriga textila tekniker med digitala medier. Jeanette fascineras av den ekologiska växtfärgningsprocessen; av själva metodiken, av undersökandet och experimenterandet av de mystiska fenomenen i växtrikets flora och av den slutliga förvandlingen genom fermentation till mikroorganismer och färg.
Med små näststygn, ståltråd, färger och material, bygger hon långsamt organiska former; de har en känsla av att rör sig sakta, andas, expanderar och rinner iväg.  Dessa former modulerar och omformar hon sedan, beroende på rum, plats och ljus. 
www.jeanettescharing.net Länk till annan webbplats.

 
Malena Karlsson arbetar företrädesvis i textila material eller med textila tekniker som utgångspunkt - broderi och tryck/infärgning.
Det oformligas geometri och estetik
Hennes broderier är uppbyggda av täta stygn, tunna trådar som sida vid sida bygger upp en yta. Förtätade former som till sitt utseende endast på ytan påminner om igenkännbara föremål. Till sin karaktär är de i ett stadium mellan tillblivelse och upplösning. Malena arbetar med amöbaliknande/abstrakta former. De är slumpvis men medvetet valda utifrån att de varken föreställer eller berättar någonting. Kopplat till detta finns också tankar kring att vi aldrig kan påstå någonting med säkerhet om vår omvärld. Att allt vi upplever bara är en illusion.
I broderierna har Malena framför allt undersökt ljusets förmåga att reflektera materialets färg genom stygnens riktning. Tekniken som hon använder är smärtsamt tålamodsprövande och tidskrävande, men just detta faktum har blivit en del i dess uttryck.