Satelliter

Utställningen EXPANSION! önskar också lyfta fram flera av de mindre platserna för konst, men som blivit alltmer signifikanta för konsten under senare år.

Ett exempel på en av mer omtalade platserna under senare år har blivit Kummelholmen i Stockholm, av många anses som en av de intressantaste platserna för konst i Sverige. Ett skäl till de framväxande platserna är att de karakteristiska kommersiella gallerierna olyckligt nog blivit färre med åren och att många inom konstvärlden vill ha en betydande förändring av de etablerade institutionerna i Sverige som alltmer blivit instrumentella verktyg för andra syften och mål. Att visa konst för dess egen skull är inte alltid längre det primära.

Gemensamt för många av dessa - förutom ofta en både påtvingad och principiell nära noll budget - är att det kan vara oklara öppettider, oklart vad som visas eller oklar adress. Ibland allt på samma gång. Dessa – ganska privata - platser för konst riktar sig främst till en genuint intresserad konstpublik och/eller till en väldigt lokal publik. Många skickar inte ut fysiska vernissagekort eller ens har en hemsida. Några skickar inte heller ut ordinära pressreleaser, med följd att de sällan recenseras av lokalpressen. Här finns inga museishopar, inga toaletter, ingen museipedagogik, inget White Guide listat cafe….bara konst.

Tre sådana platser för konst ingår som satelliter:

Conceptual Art Centre Bukovje/Landskrona:
13 april - 26 april
PEKTIN - Zero The Hero
Curatorer: Nina Slejko Blom & Conny Blom

CAC Bukovje/Landskrona presenterar stolt den första separatutställningen i Sverige med det multinationella konstkollektivet Pektin.

Med medlemmar från USA, Rumänien, Turkiet, Slovenien, med mera, utforskar Pektin konstvärlden och dess aktörer och ställer relevanta frågor om makt, värde och originalitet. Pektin föreslår en postkapitalistisk strategi och styr bort från det entreprenörsorienterade, neoliberala synsättet på konstnären som någon som erbjuder sina tjänster på en öppen marknad i fri konkurrens med andra kulturarbetare.
Pektin ställer ut med negligerbart koldioxidavtryck.

För mer information och vernissageinbjudan skriv till: info@cac-bukovje.com

Projektrum HJÄRNE:
Anders Stolt, Omtagningar 2,
5 april – 3 maj 2019

Anders Stolt: ”Att arbeta med skulptur i stort format leder oundvikligen till förvaringsproblem.
Min lösning på detta dilemma har varit att helt osentimentalt kassera objekten,
Omtagningar 2 handlar om att rädda vad som räddas kan och att vårda det som
ändå finns kvar. Det jag har kvar efter en utställning är oftast bara ett par foton av tvivelaktig teknisk kvalitet, tagna med en gammal instamatic. Skulpturer har blivit foton som nu åter presenteras som objekt på väggen och cirkeln sluts”.


Projektrum HJÄRNE drivs helt icke-kommersiellt & arbetar mer för att skapa miljöer, handlingsutrymme & för att ge rum åt konstnärliga processerAdress: Fågelsångsgatan 10 Helsingborg. Information finns att söka påFacebook.
Öppettider är kontorstider och/eller enligt överenskommelse (tel 0797-147956).

UNDANTAGET
Johanna Granberg: Och ändå har du ingenting sagt ,
13 april – 26 maj 2019. Vernissage lördagen den 13 april kl 14.00 - 17.00

UNDANTAGET är en äldre parstuga i halvt förfallet tillstånd belägen på en gård på Ölands östra sida. Gården som i folkmun kallas "Gustavs" är beläget i en by som funnits sedan 1500-talet, där gården och dess omgivningar representerar en tidlöshet och ett cykliskt förlopp, och där födsel och död är ständigt närvarande i form av djurliv och kultiverandet av jorden. På Gustavsgården, som skulle kunna ses som en "ready made", pågår ett större konstnärligt projekt. Verksamheten i UNDANTAGET är en del i detta projekt. Läs mer på johannakarlin.selänk till annan webbplats, mail: karlin_johanna@yahoo.se

Adress: Kläppingevägen 29, 387 95 Köpingsvik. Öppettider: dagligen kl. 12 - 17