Nöjespark

Karl Magnus Petersson

Nöjespark

26.3 - 22.5 2022

Det övergivna rummet är ett återkommande tema i Peterssons konstnärskap. Människor blir närvarande genom de spår de lämnat efter sig i miljöer som övergivits, gått förlorade eller ännu ej tagits i bruk. De realistiska och skalenliga modellerna, som ofta visas i mörklagda installationer, får genom subtila förskjutningar en främmande och kuslig dimension. Det vardagliga och välbekanta glider undan mot ett skymningsland i gränsen mellan dröm och dystopi. Modellbyggandets inneboende lekfullhet spelar mot de ödsliga stämningarna. Petersson har hämtat idéer och motiv från flera olika nöjesparker och skapat en egen fiktiv park i skala 1:20 som nu visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Sedan examen på Konsthögskolan Valand 2004 har Petersson ställt ut i Sverige och internationellt, bl.a. i Tyskland, Ryssland, Polen, Estland, Litauen USA och Frankrike.