UTVALT I SYD 2021

Konsthantverk, slöjd & form i syd

SÖDRA KONSTHALLEN 11 SEPTEMBER - 31 OKTOBER

Utvalt i syd 2021 är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund sedan 2015. I Utvalt lyfts spännvidden för det hantverksdrivna skapandet med allt från konceptuellt konsthantverk till traditionella slöjd- och bruksföremål. Syftet är att stärka intresset för och öka kunskap om konsthantverk, slöjd och form av idag.

Utvalt presenterar nu sin tredje utställning; Utvalt – Konsthantverk, slöjd och form i syd 2021. Av 375 inkomna bidrag från hela södra Sverige har den tre personer starka och väl meriterade juryn valt ut 27 verk som på olika sätt speglar vår tid. Möjlighet att söka gavs alla som själva arbetar med formskapande och konstnärlig gestaltning grundat i hantverk, material och tradition. Utlysningen utvidgades denna gång från Skåne till att gälla sökanden med anknytning till något av sydlänen. Samtliga verk har presenterats anonymt för juryn vilket låter professionella utövare och amatörer mötas sida vid sida i utställningen.

I Kulturcentrum kommer Katarina Evans, som sitter i juryn, att föreläsa om en upptäcktsresa med nål och tråd.

www.utvaltisyd.se