Säregen

Karin Furness arbetar med textila skulpturer. Utställningen Säregen undersöker människans och naturens vissnande. På Kulturcentrum Ronneby konsthall återskapar Furness livsvillkorens landskap. En undersökning om dualiteten mellan kontroll och distorsion, mellan perfektion och organisk skönhet.

Konstnären iscensätter sina verk mellan fägring och förfall; en skog av broderade träd och fallande löv. Ett textilt lavafält som väller ut på konsthallens golv berättar om livet, om äldre sorger insydda som rynkor i veckstrukturen. I gruppen Lövverk svävar digitala lövbroderier ner mot marken för att förmultna.

Säregen, Furness senaste verk, samlar ett stort antal deformerade vita skjortor som är både melankoliska och extravaganta.

Karin Furness är utbildad på Konstfack, är verksam i Stockholm och har ställt ut i Sverige och Italien.