Kannor från Kockums i monter

KOCKUMS KANNOR - ETT TEMA MED VARIATION

Galleriet Norra Hallen 27 mars - 23 maj

Kockums Emalj Ronneby har producerad kannor under alla verksamma år. Kannor för många olika ändamål och i många olika formar och storlekar. Många av dessa är formgivna av Kockums medarbetare utan att någon namngiven person kan knytas till produktutvecklingen. Andra är skapade av namnkunniga formgivare som Arne Erkers och Sigurd Persson.

Utställningen visar ett urval av kannor från Ronneby Kommuns samling. Här finns en stor variation i form, storlekar och funktion. Många delar som handtag, pipar och knoppar på lock hittar man på fler olika kannor. Vissa verkar vara prototyper och experiment med volym och form.
Kort sagt: ett tema med variationer.


KOCKUMS EMALJERVERK RONNEBY

Kockums emalj var under nära åttio år vida spridd både i Sverige och utomlands och begreppet är fortfarande välkänt.
Antalet anställda var från början 37 personer, sjutton år senare 1910 var 310 personer i arbete. Under en period på 1960-talet var 1100 personer anställda, med en stor andel kvinnor i olika delar av produktionen. Det nya 3 000 kvadratmeter stora ”Vita lagret” stod klart 1908. Här packades de färdiga föremålen i trälådor för vidare transport ut i världen.
Produktionen expanderade i takt med efterfrågan.
År 1912 tillverkades 30 000 kärl per dygn.
Kockums Emaljerverk var fån början ett utpräglat exportföretag men från 1930-talet ökade försäljningen inom Sverige, framförallt genom den populära blekgula emaljen med grön kant. Tillverkningen vid Kockums upphörde 1971.
År 1985 presenterades förslaget att omvandla byggnaden till konsthall.
1987 öppnade Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Affisch Knut Hahn-skolans elevutställning

UTSTÄLLNING ELEVARBETE

Estetiska kurser Gymnasieskolan Knut Hahn

Galleriet 31 mars - 25 april

Eleverna från det estetiska programmet på Gymnasieskolan Knut Hahn har tillsammans med eleverna med bild som individuellt val skapat en utställning på Kulturcentrum.
Vernissage kommer att äga rum onsdagen den 31/3 kl. 14:15, vi välkomnar även pressen vid detta tillfälle och tid.

Konstverken är gjorda i blandade tekniker och material, som glas, textil, papper och lera.

Elever från det tredje året på det estetiska programmet med inriktning bild-och formgivning har skapat ett akvarium som mest består av återvunnet material. Genom arbetsprocessen har de fått hjälp av flera olika samarbetspartners i Ronneby Kommun och blivit sponsrade av Ryds glas. Konstverket ska efterlikna Östersjön och eleverna vill genom detta informera om plastföroreningarna som hotar våra hav och uppmuntra människor till att göra något åt dem. Akvariet kommer att stå i foajén på Kulturcentrum.