Vång i fokus

Fotografer från Italien besöker den blekingska arkeologin.

 Konst, arkeologi och landskapsplanering möttes i ett unikt samarbetsprojekt baserat i Vång.

 Järnåldersplatsen Vång i Blekinge har varit under de senaste åren rönt stort arkeologiskt intresse. Parallellt med den arkeologiska utforskningen har olika tvärvetenskapliga insatser börjat att ta form. Under 2015 har ett ovanligt sidoprojekt utkristalliserats i samarbete mellan konsthögskolan i Milano, NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), Kulturcentrum Ronneby, Blekinge museum, Malmö högskola, och Lunds Universitet.

 Syftet är att lyfta fram arkeologin och förhistorien i Vång ur ett fotografiskt utifrånperspektiv. Ledare för det fotografiska arbetet är Stefano Graziani och Allegra Martin, lärare på NABA.  Sabina Jallow, landskapsarkitekt på Urbana studier vid Malmö högskola, och Björn Nilsson, forskare vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia vid Lunds Universitet är projektledare för samarbetet.

 Under en veckas tid kommer de i väletablerade fotograferna Graziani och Martin leda 10 studenter genom ett fotografiskt fältarbete, som också är studenternas examensprov.

 Projektet synar Vång och Johannishusåsen både som arkeologisk plats och som nutidslandskap. Genom att vistas, bo och röra sig i landskapet undersöker studenterna olika perspektiv på landskapet runt Vång.

 Resultaten av fotoundersökningen kommer at presenteras på olika sätt i utställningar och i bokform. Under hösten 2016 kommer preliminära resultat att visas på Kulturcentrum, och under 2017 hoppas initiativtagarna att det skall bli en större fotoutställning i Ronneby. Däremellan kommer projektet att visas i Milano.

 Fältprojekt realiseras genom Ronneby Kommun som tilldelats medel från Region Blekinge.

Se reportage från svt.se/nyheter/lokalt/blekinge:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fyndplats-blir-konstprojekt? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

cmpid=del:pd:ny:20160504:fyndplats-blir-konstprojekt:nyh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.