Think Tank Transbaltic

Think Tank Transbaltic - ett interdisciplinärt samarbete med länder runt Östersjön

Metoder för att utveckla och sammankoppla hamnstäder runt om i Östersjöländerna var på agendan i den förstudie som leddes av Ronneby kommun med deltagande institutioner från Kalmar, Karlskrona och Torsås. Målet med förstudien var att skapa ett nytt koncept och en EU-ansökan för ett projekt med tvärvetenskaplig inriktning - och med konstnärliga praktiker som en metod för samhällsutveckling. Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar var samarbetspartners.

Projektet kommer skapade en mobil och produktiv Think Tank för att utveckla experimentella metoder för samhällsutveckling med konstnärliga praktiker som bas. Genom gemensam internationell produktion/workshop/forskning/idéutveckling och kunskapsutbyte på varje plats runt om i Östersjöländerna knöt de medverkande institutionerna och deras specifika kunskap till projektet som del av stadsutvecklingen på varje plats. Presentationer på varje tog olika uttryck och former.

Projektet betonade hamnstäderna som symboliska och konkreta platser för människor på resa mellan olika kulturer och lyftade den kunskap som migranter till och från Östersjöns länder bar med sig. Invånare på alla platser runt Östersjön deltog för utveckling av både stad och landsbygd.

Bakgrund Art Line

Art Line var ett internationellt konstprojekt mellan januari 2011- april 2014. Målet var att skapa en plattform för samverkan och samproduktion mellan de konstinstitutioner, museer och universitet och högskolor i sydöstra Sverige, Polen, Tyskland, Ryssland och Litauen. Fjorton institutioner från fem länder runt Östersjön medverkade i nätverket där gemensam utveckling och utbytet av kunskap och erfarenheter var en viktig bas. Art Line mötte 200 000 människor i de olika projekten som genomfördes i åtta länder. Inom projektet arrangerades 18 utställningar; 19 workshops; 18 konstprojekt i offentliga rummet; 16 seminarier/konferenser; 2 skräddarsydda konstresor; 4 utställningar på Stena Lines färjor; 14 projekt med studenter på högskola och gymnasium.
250 000 besökare såg Online-konstverk, föreläsningar och program på webben.

Webb: www.artline-southbaltic.eu Länk till annan webbplats. Här finns också länkar till berättelser från Östersjön, till fotoalbum och till filmer. 

EU:s Flaggskepp och kultur i Östersjöstrategin

Think Tank Transbaltic was presented to the Priority Area Culture Steering group for the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). An application to become a Flagship was delivered to the European Commission after a decision in the PA Culture board.

Think Tank Transbaltic was appointed a Flagship-status by the European Commission September 15th 2015. The project idea is in line with the EUSBSR-strategy.

Think Tank Transbaltic contributes to the PA Culture Action Plan in Action 2:

“Promoting and presenting BSR Culture, using the force of culture for societal innovation, and also partly in Action 3, preserving and presenting the BSR cultural heritage and strengthening the cultural identity of the region.”

Think Tank Transbaltic was part of the implementation of the goals for the BSR-Strategy and was based on this partnership and extended to more Baltic countries and Russia and Belarus as the EUSBRS welcomed this cooperation.

Culture was for the first time inscribed as a tool for regional growth in the Action plan for the BSR 2013. The project proposal fitted into two of the main objectives of the revised Strategy: to connect the Macro-region and to increase prosperity in the region, to develop and promote the common culture, identity and to attract talented people. Culture plays an important resource in fostering innovation as it provides tools, methods and approaches mostly unexploited so far to catch up with global challenges by increasing the open-mindedness, creativity and orientation to larger structures and ongoing exchange of experts from the BSR.

In regional strategies around the Baltic Sea culture is inscribed as an obvious factor for economic growth. In the Europe 2020-strategy our project contributed to innovation and improving skills levels; social cohesion and focus on youth.  In the EU culture policies the project strengthen mobility for cultural professionals; promote cultural diversity and increase skills.

Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län i samarbete

Hösten 2014 beviljade Region Blekinge och Regionförbund Kalmar tillväxtmedel till en förstudie för att samla gamla och nya partners till ett nytt Östersjösamarbete och en ny EU-ansökan inom programperioden 2014-2020. Kalmar konstmuseum, Karlskrona konsthall och världsarvet, Torsås kultur- och samhällsbyggnadsförvaltning och Kalmar Kulturförvaltning var med i förstudien och Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun var förstudiens ägare.

Partners

Vi samarbetade med Laznia Centre for Contemporary Art/Laznia CCA, Kunsthalle Rostock,

Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts/BB NCCA Kaliningrad,

Vilnius Art Academy/Nida Art Colony och Gdansk City Gallery. Dessutom hade vi träffat och diskuterat samarbete med konstakademier, högskolor, konstmuseer, konsthallar, tankesmedjor, residency-centers, museer och teatrar i alla Östersjöländerna.

 Juni i Ronneby

1-5 juni träffades alla gamla och nya partners runt Östersjön i Ronneby!

 Workshop i Ronneby