Art & Apparatus

ART LINE   2010 - 2013


Art & Apparatus

Art & Apparatus var en tre-delad serie workshops där inbjudna konstnärer från Polen, Tyskland, Ryssland, Litauen och Sverige fick experimentera med vattenskärnings-teknik och 3D-modellering för att skapa konst.

Delar av det konstnärliga resultatet ingick sedan i en utställning på Kulturcentrum Ronneby med invigning 16 juni. Värd för teknologin som konstnärerna experimenterade med är Swedish Waterjet Lab i Ronneby samt MAD (Machine Art Design). Ansvarig för utformning och genomförande av den tre-delade serien workshops var Kirsti Emaus på Kulturcentrum Ronneby. Ansvarig för utformning och genomförande av utställningen var den svenska konstnären Oscar Guermouche.

Art & Apparatus var ett projekt som är inriktades på att föra konst och industri närmare varandra. Vattenskärningslabbet i Ronneby och 3D-modelleringslabbet i Karlshamn erbjuder spännande teknologi som inte bara lämpar sig för industritillverkning, utan även för skapandet av konst. I Art & Apparatus fördes konstnärer, konststuderande och industri närmre varandra vilket skapde en positiv grogrund för framtida samarbete mellan konst- och industrivärlden. Detta är inte bara av värde för den enskilda konstnären eller konstnärsgruppen, utan även för det regionala näringslivet och i förlängningen för regionen som helhet. En levande konst-scen skapar en mer attraktiv boendemiljö, och ett av syftena med Kulturcentrum Ronnebys inblandning i Art Line var just en önskan att erbjuda Ronnebys invånare konst med en internationell prägel, och att sträcka ut en hand för framtida konst- och industrisamarbete med och inom den geografiskt närliggande södra Östersjöregionen.