Artikeln publicerades 6 mars 2024

Samtal om konstnärliga processer

Inför utställningen Sydosten United sommaren 2024 kommer vi att lyfta konstnärliga arbetsprocesser och tillvägagångssätt.

Bakom alla konstverk och bruksobjekt finns ofta en krumbuktande resa av förhoppningar, frågeställningar och val. Konstnärliga processer har olika upprinnelser och formas av inre och yttre faktorer som bjuder på både motstånd såväl som lösningar. Kanske är det mellanmänskliga relationer som driver processen eller kanske är det dialogen med materialet som formar arbetets gång?
Craftist och curator Markus Emilsson möter fyra konstnärer och konsthantverkare från sydostenområdet för att prata om deras arbetsprocesser, inspirationskällor och material. Det blir två möten kring de bakomliggande resorna. Samtal om drivkrafter, val och inspel som ger det färdiga alstren sin gestalt och karaktär.

Samtal mellan Annika Ekdahl och Ida Pettersson Preutz Onsdag 6 mars, kl.18:30

Under en timmes samtal får du möta konstnärerna Annika Ekdahl och Ida Pettersson Preutz. Deras teknik, motiv och uttryck är väsensskilda men de förenas i ett gemensamt intresse för textilt berättande och hantverk.

Medverkande: Annika Ekdahl och Ida Pettersson Preutz, samtalet leds av Markus Emilsson

Samtal mellan Jenny Carlsson Grip och Markus Vallien

Onsdag 10 april kl.18:30

Naturens uttryck inom konsten och konsthantverket tar sig många uttryck. Jenny Carlsson Grip och Markus Vallien har utvecklat sina individuella konstnärliga språk i nära relation till naturen. De ger den rytm, ton och gestalt på ett personligt sätt i sina verk där naturen både får stå modell och utgöra konstnärligt material.


Medverkande: Jenny Carlsson Grip och Markus Vallien, samtalet leds av Markus Emilsson

Arrangemanget var en del av samarbete mellan Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall​. Syftet är att stärka konstområdet i regionen, skapa en infrastruktur för konsten i länet och goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.