Kurser & workshops

Någon gång varje höst och vår anordnas kortare kurser i Kulturcentrums verkstäder. I samband med vissa utställningar anordnas även workshops.

Makerspace för unga i samarbete med Slöjd i Blekinge anordnas vid ett antal tillfällen under våren 2018.