Kurser & workshops

Någon gång varje höst och vår anordnas kortare kurser i Kulturcentrums verkstäder. I samband med vissa utställningar anordnas även workshops.