Att läsa landskap - föreläsningsserie

Tisdag 7 mars kl. 18.00 - Kulturlandskapets arkeologi
Föreläsning
Mikael Henriksson, arkeolog, Blekingemuseum
Människans landskap präglas av rörelse och utveckling över tid och rum. Med Ronneby  kommun som bakgrund kan vi studera spåren av detta för att begripa både forntid och samtid.

Tisdag 21 mars kl. 18.00 - Från Hedenhös till storgårdsdrift
Föreläsning
Ola Palmgren, museipedagog, Blekinge museum
Förkärlabygden lämpar sig väl som studieobjektför den som vill lära sig läsa ett landskap. Vilka berättelser kommer fram om vi väger samman gravar från olika tider, den odlade marken, vägar och bebyggelse?

Tisdag 4 april kl. 18.00 - Kulturlandskapen under ytan
Föreläsning
Björn Nilsson, arkeolog, Blekinge museum
Föreläsningen fokuserar på spår av en mänsklig kultur som idag befinner sig under havsytan i Ronneby kommun. Hur ser de ut? Hur kompletterar de den kulturhistoriska berättelsen på torra land? Hur vårdar vi detta landskap idag och imorgon?

Tisdag 18 april kl. 18.00 - När landskapet blir riksintressant
Föreläsning
Martin Hansson, arkeolog, fil. dr Lunds universitet.
Bygden kring Johannishus och Listerby åsar omfattar både hårt nyttjade och närmast konserverade landskapsavsnitt. Ny kunskap om en bygd kan förändra bilden på olika sätt. Att läsa landskapet blir oplötsligt likvärdigt med att besöka miljöer, uppleva dem och konsumera dem.

Tisdag 2 maj kl. 18.00 - Stadslandskapets årsringar
Föreläsning
Jimmy Juhlin-Alftberg, byggnadsantikvarie, Blekinge museum
Tätorternas historia är inte sällanmångskiftande, vilket i högsta grad gäller fallet Ronneby. Föreläsningen ger inblickar i skeden som präglar utvecklingen och avsatt ännu synliga spår i både tätortens kärna och periferi.

Entré: 150 kr för varje föreläsning
Arr: Blekinge museum, Ronneby kommun, Sensus