Filmläger 19-21 juni

Har du lust att göra en egen film?

Filmläger i sommar för årskurs 6 & 7 i Ronneby

I samband med utställningen VÅNG, Fotokonst, Arkeologi, Landskap – En utställning bjöd Kulturcentrum och Bruket in barn till att arbeta med film under tre dagar i juni. Lägret var på dagtid och det var avgiftsfritt att delta.

Syftet med lägret var att väcka intresse för film och historieberättande i tidig ålder, ge unga inblick i hur film skapas och ge dem möjlighet att prova på själva.
Vi önskade också att fler barn och unga skulle få upptäcka Vång och historien om området.

8 elever i årskurs 6 och 7 i Ronneby kommun fick möjlighet att vara med på Filmlägret 19 – 21 juni.

På lägret fick man att filma, klippa, arbeta med storyboard och publicera de färdiga filmerna på nätet.
Vi utgick från Kulturcentrum och körde till Vång vid Johannishus varje dag för att filma där.

Filmarna Michelangelo Miskulin och Martin Klevegård från Reaktor Sydost var handledare lägret tillsammans med två fritidsledare från Bruket i Ronneby.

Se filmerna: