Workshop i Ronneby

Think Tank Transbaltic – en internationell workshop för ett nytt Östersjösamarbete

Workshop arrangerades av och på Kulturcentrum i Ronneby 2 - 3 juni

Konst- och kulturinstitutioner från hamnstäder i alla Östersjöländerna möttes på Kulturcentrum Ronneby för att utveckla ett projekt för ett långsiktigt kunskapsutbyte. Konsthallar, museer, teatrar och konstakademier från våra grannländer kom resande till Blekinge för att starta ett interdisciplinärt nätverk.

Workshopen innehöll allt från visioner till konkret planering, inspirerande föreläsningar och överraskningar. Tillsammans med arkitekten Sepa Sama byggdes en gemensam forskningsvägg ”Baltic Research Wall” som en bas för vårt nya samarbete och en ny  EU-ansökan. Sepa Sama har just flyttat från Los Angeles till Ronneby och har varit del av det stora forsknings- och designprojektet Culture Now. Det var en tvärvetenskaplig undersökning av relationer mellan stadsutveckling, samtida kultur och politik genomförd av UCLA’s Arkitektur och Designprogram.

Projektet Think Tank Transbaltic planerar att koppla samma hamnstäder runt Östersjön och kommer att arbeta med konstnärliga och interdisciplinära metoder för stads- och samhällsutveckling i en mobil tankesmedja på plats i hamnstäderna. Hamnstäderna är symboliska och fysiska platser för människor i rörelse över haven och migration och deltagarpraktiker kommer att vara några av de ämnen vi fokuserar på.

Partnerinstitutioner kommer bl.a. från St. Petersburg, Gdansk, Tallinn, Vilnius, Riga, Minsk, Kaliningrad, Rostock, Köpenhamn, Helsingfors, Klaipeda, Gdynia, Kalmar, Karlskrona och Ronneby.

Workshopen på Kulturcentrum är en del av den förstudie om Östersjösamarbete som Kulturcentrum i Ronneby leder och är en följd av det internationella projektet Art Line där Kulturcentrum var en av 14 deltagande partners. Europeiska kommissionen utsåg Art Line till ett Flaggskeppsprojekt samt skrev in både kultur och Art Line i handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi, EUSBSR. Detta är ett starkt incitament för ett förnyat samarbete.

Onsdag 3 juni kl 16:00 på Kulturcentrum

Deltagarna presenterade samarbetet och de två workshopdagarna summerades tillsammans med de resultat som gestaltat sig på väggarna i Kulturcentrum

 

 

 

 

 

 

Tisdag 2 juni kl 17:30 vid Munktrappan

Pinamackornas föreställning blev en kreativ överraskning på tisdagskvällen.

 

Vill du veta mera, kontakta projektledare Torun Ekstrand torun.ekstrand@ronneby.se eller 0721-728209.

Förstudien stöds av Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar och i vilken Ronneby kommun, Kalmar kommun, Karlskrona kommun, Torsås kommun och Kalmar konstmuseum samarbetar med olika institutioner i Östersjöländerna.

Nordic Culture Point, Polska Institutet och Litauens Ambassad har beviljat medel till resor och program för våra internationella samarbetspartners.