Artikeln publicerades 9 november 2022

Ny offentlig konst i Kilenparken

Den nya gröna stadsdelen Kilen är strategiskt belägen vid Ronnebyån, mellan den historiska Brunnsparken och stadens centrum, och i direkt anslutning till järnvägs- och busstation.

Visionen är en stadsdel som inspirerar till innovationer, ger ett positivt avtryck i miljön, bidrar till människors hälsa, förskönar staden samt blir en del av centrum och en mötesplats för alla.

Rosalia

På andra sidan, Rosalía Ramírez 2022

Demåne

Women from another time, Susanne Demåne 2022

Bilden visar monteringen av Susanne Skogs ljudverk Besökare. Verket som inspirerats av fiskars rörelser, kommer att förnimmas på ett ständigt föränderligt sätt vid Ronnebyån.