Artikeln publicerades 16 november 2020

Målning av Jenny Carlsson

Jenny Carlsson

Nära marken

Norra konsthallen

14 november - 10 januari

De spretande färglinjerna i Jenny Carlssons målningar bildar ofta ett slags glimrande ådror. De anas i det trånga jordiga mörkret. Vi befinner oss nära marken, nära ursprunget. Naturens tecken är inpräntat i målningarna. Som en erfarenhet. De tunga, mättade färgerna bildar ytor som dryper av kylig fuktighet. Men också av en ångande bördig mylla. Detta är målningarnas livsluft och självklara hemvist. Här sker ett ständigt växande, en pågående tillblivelse.
Text: Magnus Bons

I Kulturcentrums pelarskog rör sig Jenny Carlssons storskaliga måleri genom gläntor och tornande
snår ner i undervegetationen, gyttrigt kokande, krälande uppåt mot piskande himlar och glödande
färgsjok. Utställningen som rymmer Carlssons största arbete hittills utspelar sig i den brukade
marken och dess utkanter, träsken, hedarna och diken som dränerar och skapar förutsättningar för
liv. Ytan brukas med penslar och breda skrapor, tjock oljefärg och jordiga händer. Genom
årstidernas cykler växlar så måleriet sin arbetsgång, lägger ner och låter växa, skiftar färg och
bygger upp vallar när stormarna viner för att därefter skina upp klart och rent, redo för nästa
omtag.

Jenny Carlsson är född 1984 i Ronneby och utbildad på Konsthögskolan i Umeå, Master of fine
Arts 2013. Hon arbetar med måleri i stora format och har tidigare ställt ut på bland annat
ArcoMadrid, Bonniers Konsthall, Färgfabriken, Karlskrona Konsthall och Galerie Forsblom i
Stockholm och i Helsingfors.

www.jenny-carlsson.comlänk till annan webbplats