Artikeln publicerades 16 november 2020

Glaskonstverk av Hanna Hansdotter, gula, rosa och vita. Starkt belysta

Hanna Hansdotter

Ornamental abstractions of industrial memories

Södra Konsthallen

14 november - 10 januari

”Jag är intresserad av det emotionella värdet av saker. Vasen eller kärlet kan fungera som en kollektiv referens för att fånga betraktarens uppmärksamhet. För mig har vasen agerat som en norm att utmana och manipulera. I objekten finns en önskan om att förena mötet mellan det behärskade och det olydiga.”

Med rötterna i industriell glasbruks-tradition och med en samtida konstnärlig blick är Hanna
Hansdotters arbete ett undersökande av gränstrakter där former och laddningar är i ständig
rörelse. Objekten växer uppåt, glödgande köttsliga former ringer ut som ringar på vatten,
organiska och svullna men tämjda av glashantverkarens redskap, erfarenhet och intention. Slump
och kontroll går här hand i hand och formen vilar aldrig i symmetrisk fulländning utan rör sig
vidare, hybridiserar.
Utställningens titel syftar på industrins betydelse för verkens tillblivelse-process, glashyttornas kollektiva
kunnande och förvaltande av teknik och material, men också på Kulturcentrums byggnads
historia som packcentral för Kockums industrier. Verken i utställningen är speciellt framtagna för
detta rummet, golvplattornas färg springer vidare upp på podier och spelar i glasen mot ultramarin
och metallic, böljar ut och fångas in, men stelnar aldrig helt.

Hanna Hansdotter är född 1984 och utbildad inom glasblåsning samt har en examen från Konstfack.
Hon arbetar med konstglas, offentliga installationer samt småskaliga produktioner och har
tidigare ställt ut på bland annat CFHILL, Steinsland Berliner och i internationella sammanhang.
2020 tilldelades hon Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium.
Kulturcentrum Ronneby

@hannahansdotterlänk till annan webbplats