Artikeln publicerades 4 november 2019

grön fågel

Erik Berglin - The Bird Project

The Bird Project

Södra konsthallen

16 november - 12 januari

Vernissage lördag 16 november kl. 13.00 - Kulturcentrum

Utställningarna invigs av Helene Fogelberg, ledamot av Ronneby kommuns kulturutskott. The Bird Project introduceras av konstnären.

Mellan 2006 och 2017 har Erik Berglin arbetat med The Bird Project. Han beskriver det själv som en blandning av gatukonst, ornitologi och historieberättande. Arbetet har tagit honom till 12 städer runt om i världen, där han klistrat upp fotografier med fåglar i skala 1:1, samt samlat berättelser om olika arters betydelse inom religioner, populärkulturen, vetenskap och konsten. Allt presenteras som en rumslig installation med bilder, video och text. Tillsammans bildar det en alternativ historeskrivning om männskligheten – sett från en fågels perspektiv.