Artikeln publicerades 17 januari 2018

Kartbild över kusten vid Gullholma

Land404 - Förflyttningar

27 januari - 1 april - Kulturcentrum

I utställningen Förflyttningar undersöks rörelsen mellan stad och land i både figurativ och bokstavlig form. Land404 vill utforska vad som händer när konstverk som skapats vid en vindblåst udde i Blekinges östra skärgård flyttar in i konsthallen i Ronneby.

Kan den fysiska förflyttningen och det nya sammanhanget skapa en kontakt och dialog mellan de två motstridiga platserna?
Konstverken som ligger till grund för utställningen skapades vid ett 3 veckors residensprogram på Land404’s gård under sommaren 2017. Här arbetade de 5 deltagande konstnärerna tillsammans med den befintliga platsen för att undersöka människans förhållande till naturen. Verken har sedan blivit omarbetade, vridna och transformerade för att spegla inte bara den plats de är gjorda på men också sin nya kontext i Ronneby.

Medverkande konstnärer:
Mette Hartung Kirkegaard, Louise Möller, Johan Stenbeck,
Simone Alexandra Ærsøe, Christopher Landin

Till Kulturcentrum Ronneby Konsthall

Land404länk till annan webbplats

www.konstiblekinge/land404länk till annan webbplats

Performance That Certain Place - A handheld exhibition v.2 En performance av Mette Hartung Kirkegaard

I sin performance That Certain Place - A handheld exhibition v.2 iscensätter Mette Hartung Kirkegaard en utställning i det sociala rummet i stället för det fysiska. Deltagarna får ceremoniellt överlämnat en rad olika objekt i händerna. På så sätt får de en egen stund med dessa innan det skickas vidare till nästa person.

Denna performance utvecklades under residenset hos Land404 och flera av objekten är skapade eller hittade vid gården i Gullholma. Ursprungligen fokuserade verket på hur man skapar en betydelsefull anslutning till en plats genom utforskning av dess material och användningen av den kreativa processen. När det nu uppförs i detta sammanhang, i staden och Ronneby Konsthall, lyfts nya frågor fram: Hur minns man en plats? Och är det möjligt att fortfarande vara sammankopplad till en plats man inte längre är på?

Öppet för alla
Max 10 personer.
Verket framförs Kl. 14:00 D. 27 Januari 2018