Artikeln publicerades 1 april 2019

Naturbild

A.I.R. Blekinge - Konstnärsresidens i Blekinge

Konst i Blekinge och Kulturcentrum utlyser vistelsestipendium i Blekinge för konstnärer från området runt Östersjön och Skandinavien under perioden 7 oktober – 3 november 2019.

Vi är stolta över att kunna inbjuda konstnärer att ansöka till A.I.R. Blekinge, ett konstnärligt residens som drivs av Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby. Residenset är för konstnärer från länderna runt Östersjön och i Skandinavien. Vi har ett mångårigt samarbete och nätverk med konstinstitutioner runt Östersjön och Östersjösamarbete finns i de kulturpolitiska målen. Residenset är baserat i Ronneby i den sydöstra skärgården. Syftet med A.I.R. Blekinge är att vara en katalysator för ny konstproduktion i området runt Östersjön och Skandinavien. Målet är att skapa långsiktigt samarbete mellan konstnärerna och aktörer i regionen med start i stipendievistelsen.

Under perioden 7 oktober – 3 november 2019 ger A.I.R. Blekinge tre konstnärer, en med anknytning till Blekinge och två från området runt Östersjön eller övriga Skandinavien möjlighet att bo och arbeta i Blekinge. I stipendiet ingår: boende, delad ateljé, resa, traktamente samt arbetsstipendium. Konstnärerna får en introduktion till Blekinge kulturellt och geografiskt samt kontakter till möjliga samarbetspartners.

Det finns även möjlighet att visa sitt arbete publikt i Massmanska Kvarnen under vistelsen samt att diskutera möjligheten till utställning på Kulturcentrum 2020.

Konstnärerna förväntas att:

  • Presentera sitt arbete för konstaktörer och konstnärer från länet
  • Anordna en publik workshop eller program under sin vistelse
  • Presentera idéer för framtida projekt i Blekinge
  • Delta i Konst i Blekinge Podden

A.I.R. vänder sig särskild till konstnärer som arbetar inom följande områden:

  • Det offentliga rummet, stadsutveckling och interaktioner med civilsamhället
  • Arkipelag och kulturarv
  • Förhållandet stad och land

Konstnärer som arbetar i digitala-, fysiska-, analoga- och hybridtekniker får möjlighet till dialog med Estetik och Teknik/Digitala Medier på Blekinge Tekniska Högskola som fungerar som vår ”samverkanshub”.