Vandringsleder

För dig som vill vandra längre sträckor finns det flera olika vandringsleder som sträcker sig genom kommunen.

Blekingeleden sträcker sig längs kusten och viker efter Ronneby norrut mot Listersjöarna. 
Hobyleden sträcker sig runt sjöar, skog och odlingslandskap i trakten kring Bräkne-Hoby. Vildmarksleden som är en kombinerad cykel-rid-vandringsled och finns i trakerna kring Eringsboda-Backaryd.
Karlsnäsleden sträcker sig  från Ronneby längs Ronnebyån till Karlsnäsgården.

Längderna varierar från dagsvandring till vandring med flera övernattningar. På vissa vandringsleder hålls odlingslandskapet öppet genom betande djur. Tänk därför på att alltid hålla hundar kopplade, att respektera privata tomtgränser och att hålla grindar stängda. 

1. Blekingeleden

Blekingeledens sträckning i Ronneby kommun

  • Blekingeleden (258 km) slingrar sig genom den vackra naturen i Sveriges trädgård. Leden går från Sölvesborg i väster till Bröms (fredsstenen) i öster.
  • I Ronneby kommun börjar leden i slutet av Etapp 5, strax väster om Järnaviks naturreservat. Leden slingrar sig genom reservatet, som består av tidigare betad skogsmark, enebackar, lövskog, öppna gräsmarker och odlingsmark förbi Järnaviks hamn och vidare till lägerplatsen vid Järnaviks camping.

Etapp 6 - Järnavik

Blekingeledens etapp 6 börjar vid lägerplatsen vid Järnaviks camping och slutar i Ronneby Brunnspark. På vägen passeras Anneberg, Mörtströmmen i Bräkneån och byarna Väby och Hakarp. Leden följer Kongs-Lijden (en del av den uråldriga västöstliga kör-vägen genom Blekinge), förbi Runamo, Landsbro (över Vierydsån) till Torneryd. Därefter fortsätter etappsträckan genom Ronneby till vackra Brunnsparken. Lägerplats vid Trollsjön, samt logimöjligheter på hotell eller vandrarhem. (totalt 21 km)
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etapp 7 - Från Brunnsparken till Listersjön

Blekingeledens etapp 7 börjar i Brunnsparken med Naturum i Villa Gymnastiken. Därefter fortsätter leden till Friareeken (en av Blekinges grövsta ekar), Påtorp, Gärestad, Levalunda, Edestad gård, Tallet naturreservat, Mölleryd med Möllerydsstugan, Johannishus och slutar vid lägerplatsen vid Skärsviken intill Listersjön. Senare delen av etappen är kringgärdad av fornminnesområden och naturreservat. (totalt 21 km)
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etapp 8 - Från Listersjöarna till Stensjö by i Karlskrona kommun

Blekingeledens etapp 8 har sin början vid lägerplatsen i Skärsviken (Listersjöarna). Från Skärsviken går leden vidare genom många fina naturreservat. Först Store mosse, en av Blekinges större myrar, vidare till Värmansnäs, Sänneshult, förbi Listerbyeken (vägek vid Listerbysjöns strand) till Sachsiska Schweiz, där ingen avverkning skett de senaste 300 åren. Därefter fortsätter leden i Karlskrona kommun till nästa lägerplats; Stensjö by vid Alljungen. (totalt 30 km)
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Vildmarksleden

Upplev tystnaden och stillheten på denna 60 km kombinerade vandrings-, cykel- och ridled. Trästolpar med blå topp markerar vägen mellan skog och sjö i området Eringsboda-Öljehult-Backaryd. Etappindelning med övernattningsmöjligheter.

Karta (pdf). Pdf, 460.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan kontakta Blomstrande bygden om du har frågor om vildmarksleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Hobyleden

Hobyleden är en miljö - kultur - naturvandringsled. På leden finns skyltar om kulturlämningar och om intressanta växter och biotoper. Leden går genom ett historiskt intressant område med färdleder omskrivna sedan Valdemar Atterdags tid. En del sägner om torp och folktro har dokumenterats.

Leden är totalt 18 kilometer lång, men kan vandras i etapper. Kartor om leden finns uppsatta vid Sjöarp och vid Salsjön. Ta på dina vandringsskor och njut av en hel dag i skogen med fina naturupplevelser och intressanta spår efter människans strävsamma liv. Hobyledens 18 km långa sträckning erbjuder vandraren en omväxlande promenad genom många skiftande miljöer och platser. Vid Salsjön och Blanksjön finns rastplatser för bad och vila.

Hobyleden är dragen över en milsbred bergbunden höjdrygg mellan Bräkne-Hoby och Ronneby, som har utgjort en naturlig och otillgänglig gräns mellan dessa kulturbygder. Det berättas att resanden mellan dessa byar behövde eskort med sig som skydd mot rövare. Leden går genom vacker Blekingenatur med snabba växlingar av dalar och höjder. De äldsta spåren man kan se kommer från istiden.

4. Karlsnäsleden

15 km vandring från Ronneby till Karlsnäsgården. Leden följer Ronnebyåns dalgång norrut från toppen av Munktrappan i medeltida Bergslagen i Ronneby tätort, vidare genom Sörby, förbi Silverforsen och Djupadal till Kallinge. Längs ån genom Kallinge centrum och norrut mot Brantafors vidare mot Verperyd och slutmålet Karlsnäs.

Under vandringen blandas industrihistoria med kulturminnen. Du går genom öppna hagmarker med ädellövskog, mellan uråldriga stenmurar, förbi torpgrunder och odlingsrösen. Vill du inte gå hela sträckan på en gång är lämpliga startpunkter till exempel i Kallinge (Hangarvägen), i Brantafors eller i Värperyd.

Vandringsleden har tillkommit genom samarbete med Ronneby Orienteringsklubb, Skogs-styrelsen och privata markägare. På vissa delar av leden hålls landskapet öppet genom betande djur.

Tänk på att hålla hundar kopplade, att respektera privata tomtgränser och att hålla grindar stängda.

Ledbeskrivning med karta Pdf, 915.6 kB.(pdf, 1 Mb).