Salsjön strövområde

Strövområde i delvis kuperat sjö- och skogslandskap 2 km sydost om Bräkne-Hoby. Strövstigar och motionsspår av varierande längd, 1,7 kilometer - 11 kilometer.

Även Hobyleden som är 18 kilometer lång passerar här. Grillplats och badmöjlighet. Möjlighet att bada bastu i Salsjögänget Motionsklubbs stuga som ligger vackert i en glänta på sydsluttningen mot Salsjön. (Se också Friluftsgårdar).

Vägbeskrivning

Kör väg 30 mot Jönköping. Sväng vänster mot Bräkne-Hoby (gamla riksvägen). Efter ca 10 km sväng vänster in på grusväg mot Salsjön, just innan Bräkne-Hoby samhälle.

Mer information