Blekingeleden

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar.

Blekingeledens sträckning i Ronneby kommun

I Ronneby kommun börjar leden i slutet av Etapp 8, strax väster om Järnaviks naturreservat. Leden går sedan vidare genom kommunen och passerar många vackra och spännande platser så som Brunnsskogen, Levalunda fornborg och flera naturreservat. I början av etapp 11, strax norr om Skärsviken, fortsätter leden in i Karlskrona kommun.