Strövstigar

Inom kommunen finns tre stycken strövstigar av varierande längd. Dessa har tillkommit på initiativ från såväl kommunen som föreningar och friluftsorganisationer.

Välkommen att utnyttja möjligheterna att ströva i skog och mark i vår underbara natur. Tänk på att vänliga markägare "lånat ut" sin mark till dessa leder - skräpa inte ner och visa omdöme mot djur och växter!

Karlsnäsgården Friluftscentrum

Friluftsgård som ägs av Ronneby kommun och drivs av Ronneby Orienteringsklubb. 11 km norr om Ronneby.
Det öppna och vackra området vid Karlsnäs skapar tillsammans med Ronnebyån ett naturskönt och omväxlande strövområde med markerade spår, 2,5-10 km. Naturen närmast ån består av lövskog, främst bok, al och ek. Här finns även blommande ängsmarker. Barrskog med inslag av mindre lövträdsbetånd utbreder sig väster om Karlsnäs. Det finns möjlighet att hyra kanot.

Vägbeskrivning

Tag väg 30 mot Jönköping/Växjö.
Sväng höger vid Bredåkraavfarten mot Ronneby Flygstation.
Strax innan flygstationen ta till vänster, där finns en vägskylt "Karlsnäsgården" följ sedan denna skyltning. Strax innan Ronnebyån sväng till vänster, gården syns från vägen.
Efter hundra meter finns P-plats och en informationstavla.

Karlsnäsgården Friluftscentrum

Foto: Franz Feldmanis

Gammelstorp

Området runt Gammelstorp är ett mycket naturskönt sjö- och blandskogsområde med ett flertal lättillgängliga stigar med utgångspunkt från Skogsgården Gammelstorp samt från Träsko-Elofs Udde vid Mållsjön på andra sidan stora vägen. Vid Listersjön strax öster om området går Blekingeleden. Förutom stigsystemet som visas på kartan finns en naturstig (2,5 km) som går söderut från gården.
Skogsstyrelsens kursgård (se Friluftsgårdar).

Vägbeskrivning

Kör från Ronneby norrut till Kallinge.
Vid kyrkan i Kallinge fortsätt mot Tving.
Efter 12 km skylt åt höger "Skogsgården Gammelstorp". Vägbom!
Fortsätt en liten bit och sväng vänster, här finns parkering och informationstavla.

Karta över Gammelstorp.

Salsjön

Strövområde i delvis kuperat sjö- och skogslandskap 2 km sydost om Bräkne-Hoby. Strövstigar och motionsspår av varierande längd, 1,7 km - 11,0 km. Hobyleden 18,0 km passerar. Grillplats och badmöjlighet. Möjlighet att bada bastu i Salsjögänget Motionsklubbs stuga som ligger vackert i en glänta på sydsluttningen mot Salsjön. (Se också Friluftsgårdar).

Vägbeskrivning

Kör väg 30 mot Jönköping. Sväng vänster mot Bräkne-Hoby (gamla riksvägen). Efter ca 10 km sväng vänster in på grusväg mot Salsjön, just innan Bräkne-Hoby samhälle.

Karta över Salsjön.